Policealna Szkoła
EDU-NET
w Świdwinie

ul. Szturmowców 1
78-300 Świdwin
tel. 536 510 841
szkola@edu-net.com.pl

herb
baner

O nas

Policealna Szkoła EDU-NET została stworzona z myślą o ludziach, którzy pragną poszerzyć swoje wykształcenie zawodowe.

Do zaoferowania mamy dwa kierunki nauczania:

TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka rozpoczyna się we wrześniu, a kończy po dwóch latach w czerwcu (łącznie 4 semestry). Po pomyślnym ukończeniu szkoły, nasi absolwenci mogą przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji. Uzyskany zawód jest zawodem z dużą przyszłością. Dzięki wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą.

Dzięki zdobytym uprawnieniom nasi absolwenci będą mogli podjąć pracę w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego (miasto, gmina, powiat, województwo), przedsiębiorstwach, a także w organizacjach społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Absolwenci kierunku technik administracji potrafią:

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Nauka rozpoczyna się we wrześniu, a kończy po 1,5 roku w styczniu (łącznie 3 semestry). Po pomyślnym ukończeniu szkoły, nasi absolwenci mogą przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik BHP.

Dzięki nabytym w ten sposób kwalifikacjom absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy na stanowisku pracownika ds. BHP. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP.

Absolwenci kierunku technik BHP potrafią:

Policealna Szkoła EDU-NET posiada uprawnienia szkoły publicznej i na świdwińskim rynku edukacyjnym funkcjonujemy od 2010 roku. Czesne za szkołę wynosi 120 zł za jeden semestr i można płacić w miesięcznych ratach po 24 zł.

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich osób, które ukończyły szkołę średnią i chcą uzyskać nowe kwalifikacje.

Matura nie jest wymagana.

Zapraszamy wszystkich chętnych, absolwentów szkół średnich, osoby bezrobotne, pracowników zatrudnionych w administracji publicznej, jak i w firmach prywatnych.

Załączniki:

* podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik administracji 334306
* podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

edu-net logoCopyright © 2018 by edu-net.com.pl

Projekt i realizacja: Patrycja Szczepaniak